Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

2018-05-21 Nr. 1.5

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.pakruojo-dvaras.lt   (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,Pakruojo parkai“ (toliau -Dvaras ) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Dvaro socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Dvaro  rinkodaros medžiagą, kandidatai dalyvaujantys Dvaro atrankose į darbo vietas, asmenys, dalyvaujantys Dvaras organizuojamose akcijose, filmavimuose (toliau – Klientai). 
Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko Dvaro socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Dvaro tiesioginės rinkodaros pranešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į Dvarą , apsilanko renginiuose, kurių bilietus platina Dvaras, sutinka dalyvauti Dvaro akcijose, filmavimuose. 
Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Dvaro  teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos į Dvarą , atlikti aktyvius veiksmus Dvaro  socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti Dvaro akcijose, filmavimuose. 

2. Apie Dvarą
Uždaroji akcinė bendrovė UAB “ Pakruojo parkai", juridinio asmens kodas 202249117, buveinė adresu:  Karčiamos g. 11  , Pakruojis , duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas info@pakruojo-dvaras.lt ; tel. Nr. +370 65749700. Asmens duomenų pareigūnas: Giedrius Klimkevičius
Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia Dvaro apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. 
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus Dvaras renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Dvaro nurodytų tikslų. 
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Dvaras  susipažįsta Klientui susisiekus su Dvaro socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Dvaro  socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose. 

3. Kaip Dvaras renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
Dvarui yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Dvaras  renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Dvaro  paslaugomis ar įsigyja Dvaro  platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Dvaro  rinkodaros medžiagą;
 • su Dvaru susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus
 • asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja dvaras.
 • kandidatus į darbo vietą;
 • asmenis, kurie dalyvauja Dvaro  , renginiuose , akcijose, filmavimuose.

4. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.

10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai 
5 metai kita informacija

Sutikimas

 

 

 

Sutikimas

Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija

Elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutarties vykdymas

 

 

 

Sutikimas

5. Tiesioginė rinkodara
Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Dvaro siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl Dvaro paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime Dvaro  naujienas, paslaugų teikimo tvarką. Jums taip pat bus siunčiama  Dvaro renginių informacija. 
Tiesioginės rinkodaros tikslu Dvaras  tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami pasirinktinai). 
Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo. 
Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Dvaro tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės ar paslaugos įsigijimo. 
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@pakruojo-dvaras.lt 
Jūsų elektroninio pašto adresas bei telefono numeris yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Instagram“, „Facebook“, ir kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, kad Jums būtų rodoma Dvaro reklama. 
Mūsų reklaminę informaciją galite gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Programėlėje, Viber ir kt.), taip pat, matyti mūsų reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias jūs patys susiejate su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu. 

6. Susisiekite su mumis
Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Dvaru. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. 
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. 
Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio. 
Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. 
Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis bus įrašomas. Nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie Jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama. 
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. 
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums. 

7. Interneto svetainių lankytojai
Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, kurie yra sulaukę 16 metų. Visa informacija, kurią Dvarui pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. 
Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: info@pakruojo-dvaras.lt

7.1. Slapukai
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. 
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau esančioje lentelėje: 
(a) Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Dvaras  užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis. 
(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia Dvarui  atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Dvarui pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. 
(c) Funkciniai slapukai. 
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia TIKETA pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

 

www.pakruojo-dvaras.lt slapukas

ASP.NET_SessionId

Vartotojo sesijos ID

Įeinant į puslapį

Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio

Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

 

www.pakruojo-dvaras.lt slapukas

DvarasPrivacyPolicy

Leidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais

Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis

365 dienos

{0,1}

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. 

Antroji Slapukų rūšis – skirta  pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. 

Įrankis

Slapuko aprašymas

Daugiau informacijos

 

 

 

www.facebook.com

Facebook.com slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo funkcionalumams.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics

Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys. 
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

https://policies.google.com/technologies/cookies

accounts.google.com

Slapukai naudojami vartotojo registracijos ir prisijungimo, naudojantis Google paskyra, funkcionalumams.

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

 

 

7.2. Trečiųjų šalių paslaugos
(a) Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, Dvaro trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Dvaras galėtų pagerinti. Dvaras nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie jūsų naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su mūsų svetainės optimizavimu. Visos šalys yra nurodytos 7.1. 
(b) Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/
privacy
(c) UAB "Paysera" yra vienas iš mokėjimo būdų, kurio pagalba yra apmokama už UAB "Pakruojo parkai" suteikiamas paslaugas. Vartotojo asmens duomenys paslaugos teikėjui pateikiami tik tuomet, kai mokėjimo procese įvyksta klaida.

 

8. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Dvaras  pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. 
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras: 
(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388
(c) tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/


Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

9. Dalyvavimas renginiuose, kurių bilietus platina Dvaras
Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie renginius, kurių bilietus platina Dvaras. 
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis. 

10. Dalyvavimas atrankose
Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. 
Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis. 

11. Dalyvavimas Dvaro akcijose, filmavimuose
Dvaras organizuoja akcijas, filmavimus ir juose užfiksuotą video, garso, foto medžiagą naudoja pardavimų skatinimui įvairiuose visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, socialinės žiniasklaidos priemonių tinkluose), internete ir kituose viešuose kanaluose. Jums sutikus, tokią medžiagą, užfiksuotą Dvaro  akcijose, filmavimuose, Jūsų vardą bei pavardę, mes 5 metus naudosime Dvaro renginių  pardavimų skatinimo tikslais. 

12. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 
 

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums)

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. 
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus. 
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu: info@pakruojo-dvaras.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

13. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės
Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. 
Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiama nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. 
Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės informacijos apie renginį, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis. 

14. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

15. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@pakruojo-dvaras.lt

15.1. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@pakruojo-dvaras.lt, Dvaras  nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. 

15.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@pakruojo-dvaras.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

15.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis. 

15.4. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. 
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Jūs turite teisę prašyti pašalinti jūsų asmeninius duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad toks prašymas gali būti įgyvendintas  jei:

 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: 
 

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. 
(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis: 
 

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

16. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@pakruojo-dvaras.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. 
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svtainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

17. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį. 
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

18. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. 
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. 
 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS UAB „Pakruojo parkai“ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

2018-01-01 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šių uždarosios akcinės bendrovės UAB  „Pakruojo parkai“ paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje UAB  „Pakruojo parkai“, juridinio asmens kodas 202249117, (toliau – „Bendrovė“ arba "Dvaras"), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos taškais“), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.pakruojo-dvaras.lt  (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.3. Bendrovės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tiek Bendrovės prekybos taškuose, tiek Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Bendrovės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Bendrovė ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas. 
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles.

5.7. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto svetainės www.pakruojo-dvaras.lt, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.
5.8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Bendrovės tiesiogiai.
5.9. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.
5.10. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu (t.y. per Dvaro internetinį puslapį ), neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
5.11. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą Dvaro  nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti Dvaro nurodytais kontaktais, taip pat –  Dvaro kasose renginio metu.

6. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO ATNAUJINIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

6.1. Bendrovė nenustato ir nėra atsakinga už bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką, kadangi šią tvarką ir/ar sąlygas nustato asmenys teikiantis atitinkamas paslaugas, kuriomis teisę pasinaudoti suteikia Bendrovės platinami bilietai. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė taip pat nenustato tokių paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, vykimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
6.2. Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu atitinkamas paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami bilietai, teikiantys asmenys informuoja apie tai Bendrovę.
6.3. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai ir dėl to yra stabdomas bilietų galiojimas, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo.
6.4. Bilietų galiojimas gali būti sustabdytas, kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais.

7. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI 
7.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Dvaro  ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Dvaro  teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Dvaro  reikalavimų. 
7.2 Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Dvaro  ar jos partneriams.
7.3. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Dvaro interneto svetainėje ar kitoje Dvaro  viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

8. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.
8.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:
8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Dvaro  interneto svetainėje;
8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui; 
8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
8.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
8.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

9. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI 
9.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Dvaro  Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
9.2. Atsižvelgiant į tai, kad Dvaras  platina bilietus suteikiančius teisę į kitų asmenų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Dvaras pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis.Dvaras nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Dvaro  platinami bilietai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo sąlygas pateikiama platinimo taškuose, internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Dvarą .
9.3. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
9.4. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

10. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)
10.1. Visi papildomi mokesčiai (paslaugos, rezervacijos, arenos ir kt.), kurie tenka vienam bilietui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Dvaro  interneto svetainėje, kitoje Dvaro viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Dvarą.
10.2. Dvaras taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Dvaro interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis interneto svetainėje arba tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę formą) ar pranešant kita Dvarui priimtina forma.
10.3. Jei asmuo rezervuoja bilietus, tai bilietai gali būti apmokestinami rezervacijos mokesčiu. Jei Dvaras  sudaro galimybę gauti bilietus pristatymo būdu, bilietai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu. 
10.4. Dvaras taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.
10.5. Jeigu bilietams yra taikomos tam tikros nuolaidos, jos taikomos tik paties bilieto kainai, neįskaitant papildomų mokesčių. Papildomiems bilieto mokesčiams nuolaidos nėra taikomos. 

11. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS
11.1.Dvaras  turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Dvarą  arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma. 
11.2. Asmenys Dvaro  iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Dvaro  pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

12. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
12.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.
12.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
12.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.
12.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt

13. Bilietų grąžinimo garantijos taisyklės
 13.1. Kaip įsigyti bilietų grąžinimo garantiją bei ligos atveju grąžinti bilietus ir atgauti sumokėtus pinigus?
 13.1.1. Bilietų grąžinimo garantiją galima įsigyti internetu www.pakruojo-dvaras.lt 
 13.1.2. Bilietų grąžinimo garantija turi būti įsigyta tą pačią dieną kaip ir renginio bilietas, kurį ligos atveju norėsite grąžinti, kitu atveju grąžinimo garantija negalioja;
 13.1.4. Norėdami pasinaudoti bilietų grąžinimo garantija, turite kreiptis el. paštu info@pakruojo-dvaras.lt  .Paraiškos dėl bilietų grąžinimo priimamos iki renginio ir dar 5 dienas po renginio. 
13.2. Kodėl verta įsigyti bilietų grąžinimo garantiją? 
Bilietų grąžinimo garantija suteikia 100 proc. galimybę grąžinti bilietus ir atgauti už juos sumokėtus pinigus, tam tik reikia pateikti ligą pagrindžiantį dokumentą. PASTABA: bilietų grąžinimo garantijos mokestis nėra grąžinamas. 

13.3. Kokie keliami reikalavimai bilietų grąžinimo garantijai, kada garantija įsigalioja?
Bilietų grąžinimo garantija įsigalioja, jei yra išpildomos visos šios sąlygos:
13.3.1. Grąžinimo garantija ir renginio bilietas yra pirkti tą pačią dieną;
13.3.2. Bilietų grąžinimo garantijos paraiška pateikta laiku, vėliausiai per 5 dienas po renginio;
13.3.3. Pateikiama gydymo įstaigos pažyma/pažymos kopija, su gydytojo parašu ir antspaudu;
13.3.4. Pateikta gydymo įstaigos pažyma galioja laikotarpiu, kuris apima renginio datą;
13.3.5. Su viena ligą pagrindžiančia medicinine pažyma galima grąžinti iki 4 bilietų;
13.3.6. Kiekvienas grąžinamas bilietas privalo turėti bilietų grąžinimo garantiją.
Pavyzdžiui: Jeigu grąžinami du bilietai, pateikiamos dvi bilietų grąžinimo garantijos ir viena ligą pagrindžianti medicininė pažyma.
PASTABA: Dvaras pasilieka teisę keisti bilietų grąžinimo sąlygas.

13.4. Ar galima bilietų grąžinimo garantiją įsigyti vėliau nei buvo pirkti bilietai į renginį?
Negalima. Tam, kad įsigaliotų bilieto grąžinimo garantija, ji turi būti perkama tą pačią dieną kaip ir renginio bilietas.

13.5. Kas gali pasinaudoti bilietų grąžinimo garantija? 
Bilietų grąžinimo garantija gali pasinaudoti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, taip pat ugdymo, edukacinės įstaigos (mokyklos, darželiai, būreliai ).

13.6. Ar kiekvienas grąžinamas bilietas privalo turėti bilietų grąžinimo garantiją?
Galite pasirinkti norimą grąžinimo garantijos bilietų kiekį, tačiau pateikus paraišką grąžinti renginio bilietus, jums bus grąžinti pinigai tik už tuos bilietus, kurie turės grąžinimo garantijas.
Pavyzdžiui: Jeigu nusipirkote 3 bilietus ir ligos atveju pageidausite grąžinti visus bilietus, šiems bilietams turite įsigyti 3 bilietų grąžinimo garantijas.
PASTABA: bilietų grąžinimo garantija galioja tik tiems bilietams, su kuriais nebuvo bandoma patekti į renginį.

13.7. Kiek laiko galioja galimybė grąžinti bilietus?
Bilietų grąžinimo garantijos galimybė įsigalioja bilietų pirkimo dieną ir galioja laikotarpiu iki renginio bei dar 5 dienas po renginio. Pasibaigus terminui, grąžinimai nėra vykdomi.

13.8. Kaip galima grąžinti bilietus?
Bilietų grąžinimo eiga:
13.8.1. Paraiškos dėl bilietų grąžinimo priimamos iki nurodyto termino, t.y. vėliausiai per 5 dienas po renginio. Dėl bilietų grąžinimo turite kreiptis el. paštu info@pakruojo-dvaras.lt  
13.8.2. Paraiškoje turite nurodyti renginio pavadinimą, datą, asmeninius kontaktus (vardą, pavardę, kontaktinį numerį, atsiskaitomąją sąskaitą), rezervacijos numerį arba renginio bilietų numerius, grąžinimo garantijos/-ų numerius, grąžinimo priežastį;
PASTABA: nepamirškite, kad renginio bilietas, kurį norite grąžinti, privalo turėti grąžinimo garantiją ir būti nepanaudotas
13.8.3. Su paraiška turite pateikti ir gydymo įstaigos pažymą/pažymos kopiją.

13.9. Ar pasinaudojus bilietų grąžinimo garantija atgaunama visa už bilietus sumokėta suma?
Taip. Bilietų grąžinimo atveju pirkėjui yra grąžinama visa pinigų suma su visais papildomais mokesčiais, nėra grąžinamas tik grąžinimo garantijos mokestis.

13.10. Ar galima grąžinti bilietų grąžinimo garantiją?
Negalima.

 

Call Uždaryti
Klausimai? Palikite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime!
Arba skambinkite mums jau dabar!
+370 686 65 055