Dvariško elgesio taisyklės

Pirmas parėdymas

Žirgus, arklius ir ristūnus, ratus, karietas ir vežimus, kuriais atvykote, statykite, kaip prigula, tam skirtose vietose, idant nubyrėtų kelio dulkės ir visam pasimirštų, ką užnugaros palikote.
Tegul mylistos įsitemyja, kad iš dvaro išvyks kitokie negu atvyko.

Antras parėdymas

Didžiai gerbiamus svečius pirmiausia kviečiame į dosnią dvaro DRABUŽINĘ išsirinkti prigulantį parėdą ar puošmeną, idant dvaras (ar dvaro širdis) Jus atpažinęs priimtų ir atvertų savo paslaptis, būtų dvariškai malonu ir tinkama.

Trečias parėdymas

Jūsų mylistos! Gerbdami kiekvieną, su kuriuo prasilenkiate ar susitinkate dvaro erdvėse, prielankiai SVEIKINKITĖS ir LABINKITĖS! Jaunesnis tegu pirmas pasveikina vyresnįjį, vyras – moterį. Pasveikinus moterį vyrui dera laukti, kol moteris išties jam ranką, išskirtinis simpatijos ir pagarbos sveikinimosi gestas – rankos pabučiavimas. Prasilenkiant alėjoje, užėjus į patalpą, susipažįstant, dėkojant ar atsisveikinant dera linktelėti galva. Vienas svarbiausių gestų vyrui – skrybėlės kilstelėjimas. Pagarbą vyrai reiškia tvirtu rankos paspaudimu. Pagarbą dera reikšti kiekviename žingsnyje tiek savo palydovams, tiek kiekvienam sutiktajam, tiek visai dvaro aplinkai.

Ketvirtas parėdymas

„Didžiai gerbiami ponai ir ponios, panelės ir ponaičiai, Jūsų mylistos, viena svarbiausių mandagaus DVARO SVEČIO elgesio manierų – ŠYPSENA. Šypsena yra dovana, kurią galite dosniai dovanoti kiekviename dvariškame žingsnyje. Pagarbą dera reikšti KIEKVIENAME ŽINGSNYJE tiek savo palydovams, tiek kiekvienam sutiktajam, tiek visai dvaro aplinkai“.

Ištrauka iš „DVARO SVEČIO IR VIEŠNIOS tinkamo etiketo išdėstymo kaip dvare elgtis dera“.

Penktas parėdymas

Tegu didžiai gerbiami mylistos įsitėmyja, kad viena svarbiausių mandagaus DVARO SVEČIO elgesio manierų – LĖTA ir ROMI EIGASTIS, idant karštligis skubėjimas neatimtų deramo orumo, o dvarišką dieną švęstumėte įsiklausydami ir maloniai žaisdami.

Šeštas parėdymas

Maloningieji! Gerbiantiems taip malonią ir širdžiai mielą dvaro pavėsių RAMYBĘ, šiukštu čia kelti balsą, rėkalioti, laidyti vulgarybes, mostaguoti galūnėmis ar, dar blogiau, leisti triukšmą iš savo atsineštų aparatų, idant kitiems tokia draugija neapkarstų.

Septintas parėdymas

Gerbiamieji! Paleistas pavėjui ar paliktas voliotis jūsų maišų ar kišenių turinys bado akis ir kuria didžiai nedarnią dvaro aplinką, tad tegu jūsų mylistos įsidėmija, kad bjaurinti aplinkui yra didžiulė negarbė.

Aštuntas parėdymas

(Patarimai mandagiems vaikams)

„Gerai išauklėti ponaičiai ir panelės neatsikalbinėja ir nesiginčija su savo vyresniaisiais, bet noriai daro, ką vyresnieji jiems nusako. Visada atsistoja, jei į patalpą įeina vyresni, laukia, kol vyresnysis pirmas pradės pokalbį, nepertraukinėja pokalbio, pats pirmas paskuba tėvams paduoti kėdę“.

Ištrauka iš  „DVARO SVEČIO IR VIEŠNIOS tinkamo etiketo išdėstymo kaip dvare elgtis dera“.

Devintas parėdymas

(Bendri pastebėjimai didžiai gerbiamiems mylistoms)

„Džentelmenas ar dama turi būti matomi, bet ne užuodžiami.

Spjaudytis yra prastas papratimas, tačiau negražu praryti tai, ką reikėtų išspjauti, todėl iškilus būtinybei spjauti, spjaukite į savo nosinę, kurią derėtų iš karto sulankstyti ir įsidėti į kišenę. Nesant nosinės tenka spjauti ant žemės, tik nespjaukite taip toli, kad paskui reiktų ieškoti, kur nukrito seilės, norint jas užtrinti koja.

Kai dama stovi, vyras tegul nesėdi.

Oro gadinimą stenkitės užgožti kosuliu“.

Ištrauka iš  „DVARO SVEČIO IR VIEŠNIOS tinkamo etiketo išdėstymo kaip dvare elgtis dera“.

Dešimtas parėdymas

(Mandagiam pokalbiui pritinkančios manieros)

„Pokalbyje su kitais džentelemenui nedera kalbėti apie save ar savo svarbą, o kalbama apie tai, kas įdomu visiems. Galimos pokalbių temos – knygos, pokyliai, metafizika, kelionės ar oras. Be to, nepatariama rodyti savo apsiskaitymo tiems, kurie vis tiek neįvertins dėl išprusimo stokos.

Netinkama maniera užduoti tiesmuką klausimą, jį dera užduoti aptakiai. Džentelmenas neturėti klausti damos to, kas ją žeistų ar liūdintų. Mandagioje draugijoje nereiktų tarti vulgarybių, kurios dera tik žemų pasilinksminimų vietose“.

Ištrauka iš  „DVARO SVEČIO IR VIEŠNIOS tinkamo etiketo išdėstymo kaip dvare elgtis dera“.