Pakrojas muižas piekūnu medību centra mērķis ir atdzīvināt un popularizēt senās piekūnu medniecības tradīcijas, iekļaujot tās izglītojošās programmās un treneru priekšnesumos.

Piekūnu medniecība ir tradicionālā piekūnu (un dažreiz arī ērgļu, pūču un citu plēsīgo putnu) apmācīšanas un lidināšanas māksla un prakse, kas tiek pieminēta jau vairāk nekā pirms 4000 gadiem. Sākumā piekūnu medības bija tikai medības, izmantojot plēsīgos putnus. Visā Eiropā medības bija muižniecības iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids, tā laika muižniecības sporta veids. Izņēmums nav arī Pakrojas muiža, kurā medības notika arī vēlākos gadsimtos. Medības muižniekiem bija ne tikai brīvā laika pavadīšanas veids, bet arī politiskās komunikācijas iespēja un ekonomiskā nepieciešamība. Medību laikā parasti izmantoja piekūnus, vanagus, ērgļus, pūces un citus putnus.

Laika gaitā tas ieguva arī citas vērtības – šis putnu apmācības veids tika integrēts kopienās kā sociālā un atpūtas prakse, veids, kā veidot saikni ar dabu.

Mūsdienās Pakrojas muižas piekūnu medību centrā audzē desmitiem dažādu plēsīgo putnu no visas pasaules: klinšu un jūras ērgļus, piekūnus, lielos piekūnus, cekulainās karakaras, baltās un urālpūces, ūpjus, baltgalvas grifus un kondorus. Visus putnus audzē pieredzējušie piekūnu dresētāji, putnus var redzēt tuvplānā un uzzināt vairāk par tiem.

Plēsīgos putnus, to apmācību un lidojumu priekšnesumus var redzēt katru dienu ziedu festivālā un Vēsturisko piedzīvojumu parka programmā.