Pakruojo Dvaro viešbučio rezervacijos sąlygos | Pakruojo dvaras

Pakruojo Dvaro viešbučio rezervacijos sąlygos

  • Apgyvendinimo paslaugų rezervacijos priimamos:
  1. Elektroniniu paštu: hotel@pilys-dvarai.lt
  2. Pakruojo Dvaro internetiniame puslapyje esančioje formoje: ( http://pakruojo-dvaras.lt/kontaktai?cat=reservation&nid=16);
  3. Internetinėse rezervacijos sistemose;
  4. Viešbučio registratūroje.
  • Gavus užklausą dėl viešbučio rezervacijos yra išsiunčiamas informacinis elektroninis laiškas su siūlomomis paslaugomis, įkainiais bei rezervavimo taisyklėmis.
  • Viešbučio rezervacija yra patvirtinama tik gavus avansinį mokėjimą už būsimas paslaugas, kuris sudaro 30% bendros sumos. Paslaugų rezervacija gali būti tvirtinama bankiniu pavedimu, grynaisiais pinigais, garantiniu raštu ar sutartimi su UAB "Pakruojo Parkai".
  • Viešbučio rezervacija yra automatiškai atšaukiama, jei likus 7 dienoms iki atvykimo nėra patvirtinama vienu iš anksčiau minėtų būdų.
  • Gavus užklausą dėl viešbučio rezervacijos likus mažiau nei 7 dienoms, ji yra patvirtinama tik sumokėjus visą sumą už būsimas paslaugas.
  • Užsakymas gali būti atšauktas ar pakeistas nemokamai iki atvykimo datos likus daugiau nei 7 dienoms.
  • Svečiui atšaukus viešbučio rezervaciją likus mažiau nei 7 dienoms iki atvykimo datos avansas yra laikomas Paslaugos teikėjo tiesiogiai patirtais, bei neįrodinėtinais nuostoliais ir yra negrąžinamas. Dėl to svečias įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų (išskyrus tuos atvejus kai sutartimi yra sutarta kitaip).
  • Susiklosčius FORCE MAJEURE aplinkybėms, dėl kurių būtų neįmanoma suteikti paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodytu laiku, viešbutis įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti svečią, dėti visas pastangas problemoms išspręsti, o nepavykus, grąžinti jo sumokėtą avansą.
  • Viešbučio svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į viešbutį nuo 14.00 val., jei atvykimas numatomas vėliau nei 20.00 val., apie tai svečias turi įspėti viešbučio registratūrą.
  • Viešbučio svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš viešbučio iki 12.00 val.
  • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti viešbučio registratūrą.
  • Viešbučio svečiai įsipareigoja saugoti ir tausoti UAB "Pakruojo Parkai" turtą, laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą svečias atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius ar žalą padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai.
  • Pažymėjęs „susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“ ir/ar sumokėjus avansinį mokestį svečias pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus taisyklių, rezervacija negalioja.

 

Call Uždaryti
Klausimai? Palikite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime!
Arba skambinkite mums jau dabar!
+370 686 65 055