Viesnīcas „Stadala“ rezervācijas noteikumi | Pakruojo dvaras

Viesnīcas „Stadala“ rezervācijas noteikumi

• Apmešanās pakalpojuma rezervācija tiek pieņemta:
1. pa e-pastu: rezervacija@pakruojo-dvaras.lt vai hotel@pilys-dvarai.lt
2. Izmantojot Pakrojas Muižas interneta vietnē esošo formu: ( http://pakruojo-dvaras.lt/lv/kontakts);
3. interneta rezervācijas sistēmās;
4. viesnīcas reģistratūrā.
• Saņemot jautājumu par viesnīcas rezervāciju, uz e-pastu tiek izsūtīta informācija ar piedāvātajiem pakalpojumiem, cenām un rezervācijas noteikumiem.
• Viesnīcas rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc tam, kad ir saņemts avansa maksājums par iecerētajiem pakalpojumiem, ko veido 30% no kopējās summas. Pakalpojumu rezervāciju var apstiprināt ar bankas maksājuma rīkojumu, skaidru naudu, garantijas vēstuli vai noslēdzot vienošanos ar UAB „Pakruojo Parkai“.
• Viesnīcas rezervācija tiek automātiski atteikta, ja, paliekot 7 dienām līdz ierašanās dienai, nav saņemts apstiprinājums nevienā no augstāk minētajiem veidiem.
• Saņemot lūgumu par viesnīcas rezervāciju, paliekot mazāk par 7 dienām, tā tiek apstiprināta tikai tad, ja tiek apmaksāta vēlamā pakalpojuma pilna summa.
• Pieteikums var tikt atteikts vai mainīts bez maksas, ja līdz ierašanās dienai ir palikušas vairāk par 7 dienām.
• Viesiem atsakot viesnīcas rezervāciju, kad līdz ierašanās dienai ir palikušas mazāk par 7 dienām, avansa maksājums tiek uzskatīts par Pakalpojuma sniedzēja tieši ciestiem zaudējumiem un netiks atgriezts. Viesis piekrīt tā dēļ neizteikt nekādas pretenzijas (izņemot gadījumus, ja līgumā ir noteikts citādi).
• Rodoties FORCE MAJEURE apstākļiem, kuru dēļ nebūtu iespējams sniegt pakalpojumus rezervācijas apstiprinājuma norādītajā laikā, viesnīcai ir pienākums nekavējoties viesi par to informēt, pielikt visas pūles, lai problēmu atrisinātu, tomēr, ja tas neizdodas, atgriezt samaksāto avansu.
• Viesnīcas viesi rezervācijas noteiktajā ierašanās dienā ierasties viesnīcā drīkst no plkst. 14.00, ja ierašanās tiek paredzēta pēc plkst. 20.00, viesiem par to ir jābrīdina viesnīcas reģistratūra.
• Viesnīcas viesiem izbraukšanas dienā viesnīca ir jāatstāj līdz plkst. 12.00.
• Ja viesis vēlas viesnīcu atstāt pēc plkst. 12.00, viņam par to ir jāinformē Viesnīcas reģistratūra.
• Viesnīcas viesiem ir pienākums taupīt un saudzēt UAB „Pakruojo Parkai“ īpašumu, ievērot drošības līdzekļu, ugunsdrošības aizsardzības un vides aizsardzības prasības. Par nodarīto materiālo kaitējumu viesis atbildību nes Lietuvas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. Ja zaudējumus vai kaitējumu ir nodarījuši viesa nepilngadīgie bērni, to ir jāatlīdzina šo bērnu vecākiem vai aizbildņiem.
• Atzīmējot „ar noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu“ un/vai samaksājot avansa maksu, viesis paziņo, ka ir sapratis noteikumos norādītos punktus un tiem piekrīt. Neapstiprinot noteikumus, rezervācija nav spēkā.

 

Call Aizvērt
Klausimai? Palikite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime!
Arba skambinkite mums jau dabar!
+370 686 65 055